Te Reo Rangatira

Ko te Reo Māori te Mauri o te Mana Māori. Ko Te Reo Māori te reo taketake, te reo o ngā Iwi Māori, te reo o te tangata whenua. 

 • E tautoko ana a MANA i te whakatau o Te Taraipiunara o Waitangi, he taonga Te Reo Māori i raro i te Tiriti o Waitangi ka tiakina ai e Te Kawanatanga.
 • E tautoko ana a MANA ko te Reo Māori he marau matua ki roto i ngā marautanga o Aotearoa.  Ka aro tuatahi ki ngā tamariki Māori, me ngā tamariki katoa i Aotearoa hei whakaako, kia mōhio, kia taunga ai ki Te Reo Māori
 • E tautoko ana a MANA ko Te Reo Māori, te reo tuatahi i ngā kainga me ngā takiwā, hei reo piripono mai ngā reanga katoa o te hāpori
 • E tautoko ana a MANA kia whakawhānuitia te titikaha o ngā rōpū maha ki te tautoko he rautaki mārika , hei mau ai i te whakarauoratanga o Te Reo Māori. 

WHĀNUI

 • Kia pūmau ko Te Māori te kaitiaki o Te Reo Māori.
 • Kia nui ake ngā pūtea mā ngā kaupapa hōu mō Te Reo Māori.
 • Te tautoko me te whakahiki i ngā āwhina o Ngā Wānanga me ngā Kaiako Reo Māori.
 • Kia rangahau tonu ka pēhea e tautoko ai i ngā mahi o Te Kohanga Reo, Puna Reo, ECE Rūmaki Reo, Kura Kaupapa Māori, Kura a Īwi, Kura Rūmaki Reo, Wharekura, Kura Motuhake, Tai Wānanga, Te Atārangi me ngā Wānanga e whakaora nei i Te Reo Māori.
 • Whakaritea he māhere kia whai kaiako matatau ki Te Reo Māori me ngā rauemi āwhina hei kawe i te Reo Māori ki ngā kura auraki me ngā wāhi ako i ngā pēpi kia reri mō te tau 2025.
 • Hei kohi pūtea hei hāngai ai he kōpae waiata ia rua tau.
 • Whakaako i ngā kaipāoho kia tika ai te rere, me te taumata o ngā kupu reo Māori.
 • Whakamana me whakatairanga i ngā rautaki Reo Māori e whai hua ana, pēnei i a Ngāti Raukawa ‘Whakatupuranga Rua Mano’ me Ngai Tahu ‘Kotahi Mano Kaika’ 

KŌHANGA REO

 • E tautoko ana a MANA i ngā whakatau a Te Taraipiunara, kia nui ake ngā pūtea hei:
 • Whakapai i ngā whare o Ngā Kohanga Reo
 • Kia nui ake ngā rauemi
 • Kia nui ake nga kaiako kua whai tohu
 • Kia maha ake ngā whānau me ngā tamariki
 • Kia nui ake ngā Kohanga Reo ki ngā wāhi pōhara
 • Kia orite ai ngā pūtea tautoko mō nga Kohanga Reo me ngā  kura ECE
 • Kia whakahaere akomanga Reo Māori horekau he utu, hei whakakaha i te Reo Māori i ngā kainga 

KURA

 • Ka tautoko a pūtea i Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori, hei tautoko i te whakaora reo me te tiaki reo i roto i ngā kura kaupapa Māori;
 • Kia nui ake ngā kura kaupapa Māora ia tau
 • Ka taea e ngā akonga Kohanga Reo te uru ki tētahi kura kaupapa Māori taumata nui, o tōna ake takiwā.
 • Kia whiriwhiri he marautanga me ngā kaupapa aromatawai hei hāngai ki Te Aho Matua.
 • Kia rahi ake te pūtea mō te whakangūngū o ngā kaiako kura kaupapa Māori
 • Kia whakahaere akomanga Reo Māori horekau he utu, hei whakakaha i te Reo Māori i ngā kainga
 • Kia tū ai he wāhi hauora i roto i ngā kura, horekau he utu mō te tiaki niho me te kōrero tahi me te rata/ nēhi raini, ngā tari toko i te ora me ngā mahinga kai,
 • Me whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori, pēra  i te Kapa Haka me  Te Manu Kōrero. 

TE REO MĀORI

Ko te Reo Māori te Mauri o te Mana Māori. Ko Te Reo Māori te reo taketake, te reo o ngā Īwi Māori, te reo o te tangata whenua.

The Māori language is the essence of Māori existence and authority. The Māori language is the first language of Aotearoa, the language of the Māori people, the language of the people of the land 

 • MANA supports the Waitangi Tribunal report which reaffirmed Te Reo Māori as a taonga to be given full protection and promotion by the Crown as a taonga under Te Tiriti o Waitangi.
 • MANA supports Te Reo Māori being made a core subject in the New Zealand curriculum, with a priority on Māori children learning Te Reo Māori first while also enabling all children in Aotearoa to develop fluency and comfort in its use.
 • MANA supports the promotion of Te Reo Māori as the primary language used in Maori homes and communities, and a language used naturally by all other people in Aotearoa.
 • MANA supports the call for a wider commitment from public bodies to Te Reo Māori, through a well-supported Māori Language Strategy with the goal of language revival and retention. 

GENERAL

 • Ensure Māori are recognised as kaitiaki of Te Reo Māori.
  • Increase funding for existing and new Reo Māori initiatives.Support and build on the extremely valuable contribution of Reo Māori institutions and teachers
  • Invest in research on how to support and build on the extremely valuable contribution of Kōhanga Reo, Puna Reo, full immersion ECE, Kura Kaupapa Māori, Kura a Iwi, Kura Rūmaki Reo, Wharekura, kaupapa Māori charter schools, Tai Wānanga, Te Ātaarangi, and Wānanga to language revival.
  • Develop a plan to ensure there are sufficient competent teachers and resources to deliver the policy of Reo Māori as a core subject in all English-medium schools and ECE centres by 2025
  • Fund a national Te Reo Māori waiata compilation every 2 years.
  • Provide Reo Māori training so public broadcasters comply with quality pronunciation standards
  • Acknowledge and promote successful Te Reo Māori Īwi plans such as Raukawa’s ‘Whakatupuranga Rua Mano’ and Kai Tahu’s ‘Kotahi Mano Kāika’. 

KOHANGA

 • MANA supports the recommendations of the Waitangi Tribunal for more funding to:
  • upgrade the quality of Kōhanga facilities;
  • provide a greater selection of resources;
  • Increase the number of qualified teachers;
  • increase participation by whānau and tamariki;
  • increase the number of Kōhanga Reo in low decile areas;
  • put Kōhanga Reo on the same funding ratio as mainstream ECE centres;
  • provide free reo classes for whānau to help strengthen the language in the home;
  • MANA calls on the Crown to complete negotiations with the Kōhanga Reo National Trust in respect of the Waitangi Tribunal (Y2336) report and recommendations 

KURA

 • Recognise and ensure sufficient funding for Te Runanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori so they can support the continuing success of language retention and revitalisation in Kura Kaupapa
  • Double the number of new Kura Kaupapa being built each year;
  • Ensure Kōhanga Reo graduates have access to quality, local, Kura Kaupapa;
  • Develop a curriculum and assessment system consistent with Te Aho Matua;
  • Invest in training and professional development of Kura Kaupapa teachers;
  • Provide free reo classes for whānau to help strengthen the language in the home;
  • Community hubs with free dental, healthcare, social support services, and gardens
  • Fund Kapa Haka and Manu Kōrero as a recognised Te Reo Māori strategy.
Volunteer Koha
Liquid error: Unknown operator page